Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostawa oraz montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego 28-06-2013
12:00
0 0
2. Montaż piłkochwytów na terenie boiska sportowego 03-06-2013
12:00
0 0